Denné tábory

Denné tábory

INFORMÁCIE O NAJBLIŽŠÍCH TÁBOROCH UŽ ČOSKORO!

 

 

 

V súvislosti s ochrannou pred ochorením COVID-19, sú zo strany OZ Tvorivé Slovensko zabezpečené  všetky opatrenia v záujme bezpečného pobytu.
Týmto aj vás žiadame o zodpovedné správanie a dodržiavanie nasledovných nariadení:

Do priestorov Ateliéru OZ Tvorivé Slovensko nesmie vstúpiť nikto s nariadeným karanténnym opatrením, s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
V prípade, že dieťa trpí alergiou alebo ochorením prejavujúcou sa zhodnými príznakmi, uveďte to v Zápisnom lístku.
Pri nástupe (a vždy pri prerušení pobytu dlhšom ako 3 dni) zákonný zástupca čestným vyhlásením potvrdzuje, že dieťa nemá karanténne opatrenia  a 14 dní pred nástupom na tábor:
– 
nebolo v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19,
– nemá 
zvýšenú telesnú teplotu, kašeľ, zvracanie, kožné vyrážky, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Ak dôjde u dieťaťa k zisteniu príznakov počas priebehu pobytu, je zákonný zástupca povinný zabezpečiť jeho izolovanie a testovanie. Pozitívne výsledky testovania je povinný okamžite oznámiť organizátorovi na tel.: +421 903 905 900O podozrení na nákazu, organizátor informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.