Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Každý štvrtok:   Maľba na sklo   (od 16.30h – do 18.30h)
Každý piatok:    Decoupage         (od 16.30h – do 18.30h)
Každá sobota:   Na objednávku (od 9.00h)
(vstupné 6.- eur/hod. deti, 8.-eur/hod. dospelý)

Rok 2018

Január – štvrtok ( 11.,18.,25.január), piatok (12.,19.,26.január), sobota (13.,20.,27.január)
Február  – štvrt.(01.,08.,15.,22.feb.), piatok (02.,09.,16.,23.feb.), sob. (03.,10.,17.,24.febr.)
Marec   štvrt.(01.,08.,15.,22.,29.marec), piat. (02.,09.,16.,23.), sob. (03.,10.,17.,31.marec)
April – štvrtok (05.,12.,19.,26.april), piatok (06.,13.,20.,27.april), sob. (07.,14.,21.,28.april)
Máj – štvrtok (03.,10.,17.,24.,31.máj), piatok (04.,11.,18.,25.máj), sob. (05.,12.,19.,26.máj)
Jún – štvrtok (07.,14.,21.jún), piatok (01.,08.,15.,22.jún), sob. (02.,09.,16.,23.jún)

Prihláška na dielne

 

Poriadame aj DETSKÝ ATELIÉRIK ktorý sa koná každý piatok od 14.30h – do 16.00h. Viac info o programe pre deti nájdete tu.