Kurzy pre dospelých

Kurzy pre dospelých

Individuálne kurzy podľa výberu prebiehajú minimálne 2 hodiny na telefonicky vopred dohodnutý termín. Príspevok je 20€/h.
Prihlasovanie na: +421 903 905 900

Pravidelné kurzy maľby na plátno pre dospelých prebiehajú
každý piatok od 17:00h – do 19:00h – príspevok je 40€.
Prihlasovanie minimálne 1 deň vopred na: +421 903 905 900