Objavte svoju kreativitu

Objavte svoju kreativitu

Tvorivosť, nadšenie, túžba po kráse a jej hmotnom vyjadrení, kúzlo zdieľania a podpory, hrdosť na históriu s bohatou ľudovo – umeleckou kultúrou spojila kroky šiestich tvorivých žien a vytvorila základ pre vznik Občianskeho združenia TVORIVÉ SLOVENSKO – neziskovej organizácie, ktorej cieľom je vytvoriť stabilné zázemie a priestory rozvíjajúce tvorivosť a kreativitu pre širokú verejnosť.

OZ TVORIVÉ SLOVENSKO plánuje rozvíjať svoju činnosť na celom území Slovenska a prepájať tak regióny cez tvorivé aktivity no Banská Bystrica má možnosť stať sa centrom tvorivosti a kreativity. V blízkej budúcnosti má OZ záujem nadviazať spoluprácu s podobnými Občianskymi združeniami v zahraničí a prezentovať činnosť a tvorbu v zahraničí.Účel Tvorivých ateliérov: Tvorivé dielne pre deti s rodičmi, pre deti, pre dospelých, pre kolektívy na objednávku, Tvorivé kurzy pre deti a dospelých, Individuálna tvorba, Arteterapia vďaka prenájmu Ateliéru. Účel Galérie: organizácia výstav, prezentácií a vernisáží aj pre širokú verejnosť. Víziou OZ je vrátiť širokej verejnosti Slovenska bez ohľadu na vek, radosť a hrdosť z vlastnej tvorby. V rámci voľného času opäť tvoriť – účelové i kreatívne predmety, dekorácie, nezabudnuteľné zážitky a spomienky tak ako kedysi, vďaka novým technikám vdýchnuť starým predmetom nový vzhľad. Zažiť pohodu a radosť tráviť čas spolu s rodinou a srdcu blízkymi ľuďmi, pri tvorbe v kolektíve, kedy deti tvoria spolu s rodičmi, kedy stará mama ukazuje vnučke umelecké hodnoty ukryté vo výšivke a kedy uponáhľaný deň a unavená myseľ zrelaxuje a ruky začnú pracovať inak – vdychovať dušu drevu, ohýbať kov, nechať srdce na papieri a kyticu kvetov na plátne.