Kontakt

Kontakt

mail: oz@tvoriveslovensko.sk
tel: 0903 905 900

 

Občianske združenie
TVORIVÉ SLOVENSKO

Pršianska cesta 3
974 05 Banská Bystrica

IČO:50551345
DIČ:2120371638
číslo účtu 4023926170 / 7500
IBAN SK19 7500 0000 0040 2392 6170
BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Registračné číslo z príslušného registra:VVS/1-900/90-49607