Spolupráca

Spolupráca

Sme ľudia, čo radi spájajú sily s druhými pre dobrú vec

Občianske združenie TVORIVÉ SLOVENSKO má v súčasnosti jednu pobočku v Prievidzi, ktorá organizuje kurzy ENKAUSTIKY pod vedením jej riaditeľky p. Noriky Bařinovej (tel.:+421 907 296 313).

Ďalej spolupracujeme s:
Komunitné centrum Fončorda (facebook.com/Komunitné-centrum-Fončorda). Na pravidelných i nepravidelných Tvorivých stretnutiach.
OZ Viktorky (http://viktorky.webnode.sk). Tvorivé dielničky.
Komunitná nadácia Zdravé mesto (facebook.com/knzdravemesto). Podpora Fundraisingu v Banskej Bysrici.
ZŠ pri Detskej nemocnici Banská Bystrica (http://www.detskanemocnica.sk/skola-v-nemocnici). Tvorivé dielničky pre dlhodobo ležiace detičky.
Mestské kultúrne stredisko Sliač (http://www.sliac.sk/mestske-kulturne-stredisko-.html). Denné mestské Tvorivé tábory.

 

Ste aj vy ľudia, čo radi robia niečo pre druhých? Spoločne spravíme viac.