Milí priatelia,

Milí priatelia,

Svojimi 2% z daní môžete prispieť na naše projekty OZ TVORIVÉ SLOVENSKO a podporiť našu činnosť.
Radi by sme prostriedky využili na zlepšenie podmienok v ateliéri a na nákup voľnočasových hier pre detské tábory.
❤️ Vopred ďakujeme za každé poskytnuté euro, ktoré ďalej môžeme zmysluplne vložiť do našich projektov pre vaše deti.
Zamestnanci žiadajú do 15.2.2021 u zamestnávateľa, Fyzické a Právnické osoby do 31.3.2021 podávajú DP s vyplnenými údajmi pre poskytnutie 2%
Viac info nájdete v prílohe  POSTUP:
– pre zamestnancov
– pre fyzické osoby
– pre právnické osoby
a vzory príslušných TLAČÍV.
Potrebné údaje do tlačív:
IČO: 50551345
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: TVORIVÉ SLOVENSKO
Sídlo: DOLNÁ 142/9, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA

Postup.pdf

Potvrdenie_o_zaplateni.pdf

VYPLNENE_tlacivo.pdf

V prípade potreby mi neváhajte volať na:  +421 903 905 900 ,
S pozdravom

Slavomíra Fialová
OZ Tvorivé Slovensko

Banská Bystrica

mobil: +421 903 905 900

ČSOB IBAN : SK19 7500 0000 0040 2392 6170
WEB: tvoriveslovensko.sk
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

V súvislosti s ochrannou pred ochorením COVID-19, sú zo strany OZ Tvorivé Slovensko zabezpečené  všetky opatrenia v záujme bezpečného pobytu.Týmto aj vás žiadame o zodpovedné správanie a dodržiavanie nasledovných nariadení:
Do priestorov Ateliéru OZ Tvorivé Slovensko nesmie vstúpiť nikto s nariadeným karanténnym opatrením, s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
V prípade, že dieťa trpí alergiou alebo ochorením prejavujúcou sa zhodnými príznakmi, uveďte to v Zápisnom lístku.
Pri nástupe (a vždy pri prerušení pobytu dlhšom ako 3 dni) zákonný zástupca čestným vyhlásením potvrdzuje, že dieťa nemá karanténne opatrenia  a 14 dní pred nástupom na tábor:
– nebolo v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19,
– nemá zvýšenú telesnú teplotu, kašeľ, zvracanie, kožné vyrážky, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.
Ak dôjde u dieťaťa k zisteniu príznakov počas priebehu pobytu, je zákonný zástupca povinný zabezpečiť jeho izolovanie a testovanie. Pozitívne výsledky testovania je povinný okamžite oznámiť organizátorovi na tel.: +421 903 905 900O podozrení na nákazu, organizátorinformuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.